Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Zakres usług

Kancelaria jako specjalizująca się w szeroko rozumianym prawie nieruchomości w tym prawie rzeczowym, spadków umów i  zobowiązań, koncentruje się na obsłudze prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie spraw spornych, sądowych ale także podejmuje się mediacji, negocjacji, konsultacji i opinii prawnych w takich sprawach.

Naszym Klientom służymy pomocą między innymi w zakresie:

1. Prowadzenia postępowań z zakresu prawa nieruchomości , w postaci:

regulacji stanów prawnych nieruchomości,

ujawniania stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych,

zniesienia współwłasności i rozliczeń nakładów z tego tytułu,

podziałów nieruchomości do korzystania,

naruszenia posiadania nieruchomości, lokalu lub domu,

zwrotu wywłaszczonych przez Skarb Państwa nieruchomości,

zasiedzenia użytkowanych od lat nieruchomości gruntowych i budynkowych,

dochodzenia odszkodowań z tytułu służebności przesyłu (linie energetyczne, przesyłowe, wodociągi, gazociągi)

roszczeń z tytułu najmu i dzierżawy,

eksmisji i zapłaty z tytułu zaległości czynszowych,

odszkodowań od Gminy z tytułu bezumownego zajmowania lokalu przez najemców z orzeczoną eksmisją do lokalu socjalnego,

roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nieruchomości.

2. Prowadzenia postępowań z zakresu prawa spadkowego w postaci:

nabycia spadku przez uprawnionych,

działu spadku w skład którego wchodzą także nieruchomości,

zachowku w stosunku do uprawnionych spadkobierców,

egzekucji z majątku spadkowego,

ustalania odpowiedzialności za długi spadkowe.

3. Prowadzenia postępowań z zakresu prawa umów i zobowiązań w postaci:

dochodzenie należności z umów wzajemnych,

dochodzenie zawarcia i wykonania umów wzajemnych,

dochodzenie odszkodowań z tytułu niewykonania umów wzajemnych,

windykacji i antywindykacji należności,

należności z tytułu umów komisu, agencji, zlecenia, o dzieło.

4. Prowadzenie postępowań z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego w postaci:

legalizacji i zasad rozliczeń samowoli budowlanych,

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,

wynagrodzeń za nieruchomości przejęte pod drogi i służebności przesyłu,

wynagrodzeń z tyułu bezumownego korzystania nieruchomości przez gminę lub Skarb Państwa.

Prowadząc niniejsze sprawy współpracujemy z niezależnymi geodetami, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku prowadzonej w i mieniu Naszego Klienta sprawy.