Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Zespół

 


Założycielem Kancelarii jest mgr prawa Wojciech Dynaś absolwent studiów dziennych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, posiadający ukończoną aplikację sądową oraz radcowską. Jako radca prawny praktykuje od 1987r kiedy to uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Jako początkujący radca prawny obsługiwał wojskowy związek taktyczny (dywizja). Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, wpisanym na listę radców prawnych pod nr 1660.                                                  


 

 

Od 1990 roku wykonywał obsługę prawną rynku i obrotu nieruchomościami oraz kontraktów handlowych z tym rynkiem związanych, dla osób fizycznych jak i firm, uczestniczących na tym rynku, prowadząc Agencję Inwestycyjno-Prawną PROFESJA-LEX Nieruchomości, podejmując działania prawne w sprawach dotyczących problemów prawnych osób fizycznych jak i wynajmu powierzchni komercyjnych dla banków oraz firm sieciowych.

Założyciel Kancelarii poczytuje sobie za zaszczyt pracę społeczną wykonywaną na rzecz środowiska nieruchomościowego w Regionie Śląskim oraz Polsce w charakterze: 

Członka Komisji Etyki i Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Rynku Nieruchomościami w latach 2001-2004

Członka Komisji Prawnej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości od 2005r

Członka Zarządu w latach 2006-2007 Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie,

Członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Przy Ministrze Infrastruktury od 2005r

Członka Założyciela Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Katowicach,

Członka Zarządu (skarbnika) czterech Kadencji Bielsko-Częstochowsko- Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Katowicach, za co został nagrodzony:

Złotą Odznaką Bielsko-Częstochowsko-Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Katowicach,

Złotą Nagrodą X-lecia Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,

Wyróżnieniem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości za wkład w rozwój rynku nieruchomości

Prowadzący Kancelarię docenia wagę dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w nieruchomościach, co zaowocowało prowadzeniem zajęć w:

Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu filia w Chorzowie

Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie

Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach

oraz szkoleń i wykładów z zakresu prawa nieruchomości w Bielsko-Częstochowsko-Katowickim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Katowicach,

oraz Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie,

a także innych stowarzyszeniach regionalnych.

Jednocześnie sam docenia wagę zdobywania nowej wiedzy i nieustannego kształcenia się, co znalazło odzwierciedlenie w odbyciu kursów specjalistycznych z zakresu:

„Zarządzenie nieruchomościami komunalnymi”

„Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych”

„Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi”


 


mgr Michał Dynaś pełni funkcję asystenta radcy prawnego, jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Obiektem jego zainteresowań jest prawo umów i zobowiązań, finanse publiczne oraz prawo gospodarcze. W Kancelarii zajmuje się przygotowywaniem pism procesowych, analizą orzecznictwa i przepisów prawnych oraz kontaktem z sądami i obsługi korespondencji z klientami.