Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Należności i odszkodowania

DBAJ O SWOJĄ WŁASNOŚĆ

Skarb Państwa albo gmina zabrała lub wywłaszczyła nieruchomość Twojej rodziny, dziadków, rodziców, Twoją w latach 60,70,80 i:

nie zapłacili odszkodowania

zapłacili za mało

nie wywiązali się ze swoich zobowiązań

nie zwrócili wywłaszczonej nieruchomości

użytkują bez podstawy prawnej taką nieruchomość nadal

wyrządzili szkodę i obniżyli wartość twojego majątku

Nawet po latach masz szansę na zwrot, odszkodowanie, rekompensatę.
Porozmawiaj z dziadkami, rodzicami, rodziną – pieniądze leżą na ulicy – wystarczy się po nie schylić.

Wyjaśnimy, Pomożemy, Doradzimy.
Załatwimy

Poukładamy Twoje Sprawy w zakresie:

prawa administracyjnego i cywilnego  w postaci:

legalizacji i zasad rozliczeń samowoli budowlanych,

zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,

wynagrodzeń za nieruchomości przejęte pod drogi i służebności przesyłu,

wynagrodzeń z tyułu bezumownego korzystania nieruchomości przez gminę lub Skarb Państwa,

Prowadząc niniejsze sprawy współpracujemy z niezależnymi geodetami, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku prowadzonej w i mieniu Naszego Klienta sprawy.