Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Baza wiedzy

"Wiedza to władza"

W tej zakładce chcemy prezentować Państwu aktualne orzeczenia, komentarze, spostrzeżenia dotyczące problematyki stanowiącej zakres działania kancelarii. Mamy nadzieję, że taka forma prezentacji zaowocuje analizą problemów, z którymi Państwo się borykacie. Być może znajdziecie tutaj Państwo treści, które zainspirują Was do podjęcia działań w celu realizaji i obrony swoich praw, w czym mamy nadzieję, będziemy mogli Państwu skutecznie pomóc.


Jak uchylić się od dziedziczenia długów spadkowych?

Dziedziczenie długów spadkowych szczególnie jako dalszy spadkobierca, który nierzadko nie zna bezpośrednio spadkodawcy ani jego sytuacji majątkowej bywa ryzykowne. W takich syuacjach prawo spadkowe dopuszcza możliwość uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku. Powoduje to w konsekwencji iż taki spadkobierca w ogóle nie dziedziczy. Więcej na ten temat.


Roszczenia odszkodowawcze związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Duma z bycia właścicielem kawałka ziemi, którą chciałbyś kiedyś przekazać dzieciom, może przerodzić się w zmartwienie i kłopot w sytuacji kiedy bez Twojej zgody i wiedzy, gmina uchwali lub zmieni plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu i Twoja działka budowlana stanie się terenem zieleni miejskiej bez uprawnień pod zabudowę. W takiej sytuacji powstaje roszczenie o odszkodowanie, które może zrekompensować tę stratę. Więcej na ten temat.


Czy do tanga trzeba dwojga? - czyli do czego potrzebna jest żona.

Przypomnijmy sobie początki naszych związków rodzinnych, i ich skutki prawno-majątkowe, o których boleśnie przekonujemy się niestety dopiero kiedy następuje ich zakończenie. Nasi dziadkowie, do instytucji małżeństwa a szczególnie do spraw majątkowych z tą instytucja związanych podchodzili bardziej pragmatycznie, słusznie uznając iż miłość przemija a majątek zostaje. Dlatego jedną z podstawowych czynności przed wizytą w kościele było uregulowanie stosunków majątkowych poprzez sporządzenie intercyzy, a więc dokumentu określającego zasady majątkowe w ich małżeństwach. Więcej na ten temat.


Niebezpieczne związki czyli do czego potrzebny jest mąż?

Niestety w naszych obecnych związkach coraz rzadziej spełnia się bajkowa forma wspólnego życia "i żyli długo i szczęśliwie” na rzecz bardziej egoistycznej "jeśli nie chcesz swojej zguby krokodyla daj mi luby” czyli "najważniejsze aby samemu się dobrze ustawić i czerpać z małżeństwa ile się da” w tym także ze wspólnie gromadzonych przez małżonków zasobów finansowych i majątkowych. W tym artykule zajmiemy się zatem odpowiedzią na pytanie "Do czego potrzebny jest maż" w kontekście wyjaśnienia zmian kodeksowych w instytucji rozdzielności majątkowej małżonków oraz zakresu odpowiedzialności za zobowiązania majątkowe małżonków. Więcej na ten temat.


"Paweł i Gaweł w jednym stali domku" czyli opowieść o współwłasności.

Jako instytucja prawa cywilnego współwłasność jest unormowana w art. od 195 kc do 221 kc. Wiele jednak innych przepisów kodeksu ma zastosowanie także do niej, choćby o ochronie własności, o najmie czy o posiadaniu. Istota współwłasności polega na tym iż zgodnie z art. 195 kc własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Aby praktycznie wyjaśnić tę instytucję posłużmy się przykładem hipotetycznej rodziny Kowalskich. Więcej na ten temat.


"Zasiedzenie - nabycie własności inaczej" czyli pilnujcie się właściciele nieruchomości.

Instytucję nabycia własności w drodze zasiedzenia normują przepisy art.172-176 kodeksu cywilnego.
Aby praktycznie  przybliżyć Państwu tę instytucje posłużę się przykładem: na przykładowej ulicy Świdrygiełły w Katowicach stał opuszczony, wymagający remontu,  z powybijanymi szybami dom. W 1963 roku kiedy to Śląsk w oczach mieszkańców innych regionów był krainą mlekiem i miodem płynącą, ze względu na łatwość zatrudnienia i dobre zarobki, do rodziny mieszkającej na podanej ulicy zawitał znajomy przysłowiowy Kowalski, właśnie z innego rejonu kraju. Łatwo znalazł pracę lecz miał problem z mieszkaniem. Dobrzy sąsiedzi przypomnieli sobie o stojącym opuszczonym domu i zaproponowali aby tam się wprowadził, bo nawet jak znajdzie się właściciel to przecież przedstawiciela klasy robotniczej, który przyjechał budować potęgę ustroju nie usuną z tego budynku. Więcej na ten temat.


Jak walczyć z gminną decyzją odmawiającą wydania decyzji o warunkach zabudowy ze względu na zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Chęć zagospodarowania swojej nieruchomości gruntowej w sposób przez siebie wybrany może spotkać się ze sprzeciwem gminy, która odmówi wydania decyzji o warunkach zabudowy jeżeli nie obowiązuje na terenie gminy plan zagospodarowania przestrzennego, powołując się na ograniczenia zawarte w zapisach studium. Więcej na ten temat.


Prawo odstąpienia i zapłata odstępnego przy przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości.

Polujemy na okazję także przy zakupie nieruchomości, a może nawet przede wszystkim przy takim zakupie ze względu na wysokość kwot które przychodzi nam zapłacić. Atrakcyjna cena sprzedaży przysłania nam pozostałe aspekty prawne, geodezyjne czy budowlane pożądanego przedmiotu nabycia. Więcej na ten temat.