Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Umowy i zobowiązania

W życiu codziennie zawieramy jakieś umowy i przyjmujemy na siebie liczne zobowiązania. Chcemy wiele osiągnąć i wykorzystać wszystkie szanse które daje na los. Układamy swoje sprawy najlepiej jak umiemy wymieniająć się z innymi różnymi dobrami lub oferując swoje usługi.

Zawierając umowy i przyjmując na siebie zobowiązania kierujemy się , wyczuciem, zaufaniem, poczuciem uczciwości, sprawiedliwości , wspólnym interesem, zasadą wzajemności lub po prostu sumieniem.  Nie spodziewamy się  że  druga strona  może nas oszukać, okłamać lub okraść. Sami też chcemy wywiązywać się ze swoich zobowiązań.
Kiedy wszystko dobrze się układa nawet nie czytamy tego co podpisaliśmy a umowy wkładamy do szuflady zapominająć o ich zapisach.

Gdy pojawia się konflikt bo:

firma windykacyjna żąda spłaty długu już dawno spłaconego lub przedawnionego,

za wykonany remont kontrahent nie chce zpłacić lub wpłaciliśmy zaliczkę na remont lub zakup upragnionego towaru a wykonawca lub dostawca zwleka lub odmawia wywiązania się ze złożonego zobowiązania,

zakład energetyczny żąda zapłaty za niewykorzystaną energię elektryczną,

spółdzielnia żąda zapłaty nienależnego czynszu,

bank lub inny pożyczkodawca, wypowiedział umowę kredytową lub wyłudził dodatkowe opłaty, koszty lub odsetki,

podpisane umowy mają liczne zapisy niedozwolone które nie wywołują skutków prawnych,

sprzedawca odmówił przyjęcia Twojej reklamacji,

ubezpieczyciel odmówił lub znacznie ograniczył należne Ci odszkodowanie,

Jesteś bezradny wobec instytucji publicznych lub monopolistów gospodarczych, telekomunikacyjnych, którzy pragną wymusić na Tobie nienależne świadczenia lub kary.

Nie bądż  naiwny , nie daj się oszukać, walcz o swoje prawa, udowodnij że zależy Ci na swoich interesach i potrafisz ich bronić.
Wilokrotnie udawadnialiśmy naszym Klientom że wspólnie  warto i trzeba walczyć o swoje prawa i interesy. Musisz układać swoje interesy jak najlepiej.

Poukładamy Twoje Sprawy w zakresie :

prawa umów i zobowiązań w postaci: 

dochodzenia należności z umów wzajemnych,

dochodzenia zawarcia i wykonania umów wzajemnych,

dochodzenia odszkodowań z tytułu niewykonania umów wzajemnych,

windykacji i antywindykacji należności,

należności z tytułu umów komisu, agencji, zlecenia, o dzieło,

odpowiedzialności za szkodę, oraz niewykonanie zobowiązania. 

Prowadząc niniejsze sprawy współpracujemy z niezależnymi geodetami, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowymi w celu uzyskania najkorzystniejszego wyniku prowadzonej w imieniu Naszego Klienta sprawy.