Kontakt

POROZMAWIAJMY

tel. 502 440 913

mail: kancelariasignum@o2.pl

Kancelaria Radcy Prawnego SIGNUM
mgr Wojciech Dynaś

ul. Żurawia 8/36
41-200 Sosnowiec

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonywane usługi w ocenie Klientów jest jednym z najistotniejszych powodów wyboru określonej kancelarii. Zawsze jednak za uzgodnione wynagrodzenie Klienci oczekują najwyższego poziomu usług. Jakże często potencjalni Klienci zanim trafią do naszej Kancelarii rozpytują znajomych: ”Potrzebna mi pomoc prawna, czy nie znasz jakiegoś dobrego i niedrogiego prawnika?”. W naszej Kancelarii te dwa wydawało by się sprzeczne oczekiwania Naszego Klienta co do „dobrego i niedrogiego prawnika” staramy się połączyć w jedno.

Naszym potencjalnym Klientom proponujemy:

System rozliczeń godzinowych

Dzięki temu systemowi rozliczeń godzinowych Klient płaci tylko za czas efektywnie poświęcony na pracę i rozwiązywanie problemu Klienta. Nie ponosi on niepotrzebnych kosztów. Rozliczenie poświęconego czasu pracy otrzymuje na fakturze. System taki jest dogodny dla Klientów okazjonalnie korzystających z wybiórczych usług Kancelarii np. przygotowanie pisma procesowego, opinii, konsultacji prawnych. W systemie rozliczeń godzinowych koszt godziny pracy wynosi od 200 zł brutto

System rozliczeń ryczałtowych

Na życzenie Klienta możliwe jest określenie wynagrodzenia ryczałtowego za realizację konkretnej sprawy, np. reprezentacja w sprawie sądowej, postępowanie rozgraniczeniowe, egzekucyjne. System ten pozwala Klientowi z góry poznać koszt obsługi prawnej jego sprawy. W przypadku prowadzenia postępowania sądowego odnośnikiem do takiego rozliczenia są obowiązujące stawki wynagrodzeń dla radców prawnych i adwokatów. W tym systemie rozliczeń, ryczałt za prowadzenie sprawy możliwy jest do określenia po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy.

System z premią za sukces

W przypadku niektórych spraw także sądowych, egzekucyjnych, kiedy ryzyko podejmowanych działań jest znacząco większe, Kancelaria może umówić się z Klientem na wynagrodzenie wynikowe, którego znaczącym elementem będzie premia za sukces (uzyskanego wyniku prowadzonej sprawy). Na ogół wynagrodzenie z tego tytułu stanowi wskaźnik procentowy dochodzonej, uzyskanej lub wyegzekwowanej kwoty i mieści się w granicach 5-20% takiej należności zależnie od stopnia trudności sprawy oraz indywidualnych uzgodnień z Klientem.

Podane powyżej wartości nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Podane powyżej wartości są cenami do negocjacji i nie zawierają podatku VAT. Do podanych należności zgodnie z umową z Klientem mogą zostać doliczone koszty przejazdów, jakie będą wymagane do realizacji zleconej sprawy.